Σκορ 4 (δύο παίκτες)

Σειρά των κίτρινωνΑρχικός κώδικας challenge | Ολοκληρωμένος κώδικας
ale3andro.gr