Παρακαλώ περιμένετε
Σχεδίασε το πρόγραμμα με τα μπλε βελάκια και εκτέλεσέ το με το πλήκτρο εκτέλεσης, για να μετακινηθεί ο χαρακτήρας.